Posted by admin On December - 3 - 2019 Comments Off on Pomoc prawna Świdnica
Pomoc prawna Świdnica
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – współcześnie wiemy, jakim sposobem to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje Radca prawny Świdnica. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do trwałego milczenia bądź też zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje w dalszym ciągu.

Comments are closed.